معاون منابع انساني وزارت نفت خبر داد:
برگزاري آزمون ويژه‌اي براي تبديل وضعيت نيروهاي پيمانكاري

1390/3/28 شنبه

معاون توسعه منابع انساني و مديريت وزارت نفت از تدارك وزارت نفت براي برگزاري آزموني ويژه با هدف تبديل وضعيت نيروهاي پيمانكاري صنعت نفت خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نفت(MOP) ، دكتر سيد عليرضا مير محمد صادقي در اين خصوص تصريح كرد: در صورت قبولي نيروهاي پيمانكاري در اين آزمون با آنها به صورت مدت معين و مستقيم قرارداد همكاري امضا خواهد شد.

 وي با تاكيد بر اين كه وزارت نفت براي بهره‌گيري هر چه بيشتر از نيروهاي پيمانكاري خود برنامه‌هاي زيادي دارد، ظهار داشت: يكي از اين برنامه‌ها اين است كه در جذب‌هاي آينده صنعت نفت به افرادي كه سابقه زيادي در فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت نفت دارند، امتيازاتي داده خواهد شد.

وي ادامه داد: افراد با سابقه در فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت نفت در صورتي كه در آزمون‌هاي استخدامي وزارت نفت شركت كنند به ازاي هر سال سابقه امتيازي خواهند داشت، از اين رو هر چه سابقه اين افراد بيشتر باشد امتياز بيشتر و  روند جذب‌شدن به صورت رسمي برايشان آسان‌تر خواهد بود.

استخدام 6700 نفر نيرو در سال 1390

معاون وزير نفت در امور منابع انساني با بيان اين كه در سال جاري سه مرحله آزمون استخدام رسمي برگزار خواهد شد، توضيح داد: امسال شركت ملي نفت ايران چهار هزار و 900 نفر، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي 557 نفر و شركت ملي گاز ايران يكهزار و 200 نفر به صورت رسمي جذب خواهند كرد.

جذب نيروها در مقابل پست سازماني

به گفته وي جذب نيروي انساني در قالب قرارداد مدت معين براي نيروهاي پيمانكاري، تنها در برابر پست‌ها و سمت‌ها سازماني خواهد بود است.

دكتر مير محمد صادقي زمان برگزاري آزمون ويژه براي نيروهاي پيمانكاري را نيمه نخست امسال اعلام كرد و گفت: هم‌اكنون آيين‌ نامه اجراي اين آزمون‌ها در حال تهيه و تدوين است.

وي در ادامه يادآور شد: هر جايي از صنعت نفت كه سمت سازماني خالي باشد، كاركنان پيمانكاري آن بخش مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند و در صورت قبولي در آزمون به صورت قرار داد مدت معيين جذب شوند.

سامان دهي كاركنان صنعت نفت در قالب شركت هاي تعاوني

معاون وزير نفت درباره آن دسته از افرادي كه در هيچ يك آزمون‌هاي جذب به صورت رسمي و قرارداد مدت معين قبول نمي‌شوند و يا شرايط جذب را ندارند، افزود: افرادي كه در آزمون‌هاي جذب به صورت رسمي و قرارداد مدت معين قبول نمي‌شوند، در شركت‌هاي تعاوني سامان‌دهي خواهند شد و مي‌توانند در فعاليت‌هايي كه در صنعت نفت قابل واگذاري هستند، به صورت قرارداد مستقيم با شركت‌هاي تعاوني به كار خود ادامه دهند.

منبع: شبكه اطلاع رساني نفت و انرژي

 

 


بستن